SNF Swedish Nutrition Foundation

SNF är en icke vinstdriven organisation med det övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och dess praktiska tillämpning.

SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Integritet och opartiskhet, i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar, är en grundläggande förutsättning för SNFs verksamhet. Styrelsen har antagit riktlinjer för verksamheten för att värna om denna integritet.

En viktig del av vår verksamhet är att förmedla vetenskapligt baserad information om mat och hälsa, vilket sker bland annat genom utgivning av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research), konferensverksamhet och rådgivning till företag. SNF har lång erfarenhet av vetenskapliga och nutritionella frågeställningar relaterade till närings- och hälsopåståenden.

 

NNC2016.2

NNC 2016

SNF är huvudarrangör för den Nordiska Nutritionskonferensen 2016, som äger rum i Göteborg den 20-22 juni 2016.

www.nnc2016.se >>

 

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel.

www.nordisknutrition.se >>

Food & NutritionFood & Nutrition Research

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida.

www.foodandnutritionresearch.net >>

Hälsopåståenden.seHälsopåståenden

Branschstödet för närings- och hälsopåståenden som drivits av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med SNF sedan 2010 avvecklades vid årsskiftet. SNF erbjuder fortsatt rådgivning i vetenskapliga och nutritionella frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden, på samma sätt som tidigare. För medlemsföretag ingår viss rådgivning i medlemskapet.

Nyheter/Aktuellt

SNF sockerseminarium 20 april 2015, Lund

“Socker och hälsa – fakta, myter och hur kommer vi vidare?”

Uppföljning av SNF:s sockerrapport 2014.

Socker bild hemsidan

Inbjudan och program >>

 

Mer information >>

 

Friday 16 January 2015

SNF:s palmoljerapport 2014

Mer information >>

 

Friday 9 January 2015

SNF:s sockerrapport 2014

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v