SNF Swedish Nutrition Foundation

SNF är en icke vinstdriven organisation med det övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och dess praktiska tillämpning.

SNF är en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Integritet och opartiskhet, i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar, är en grundläggande förutsättning för SNFs verksamhet. Styrelsen har antagit riktlinjer för verksamheten för att värna om denna integritet.

En viktig del av vår verksamhet är att förmedla vetenskapligt baserad information om mat och hälsa, vilket sker bland annat genom utgivning av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research), konferensverksamhet och rådgivning till företag. SNF har lång erfarenhet av vetenskapliga och nutritionella frågeställningar relaterade till närings- och hälsopåståenden.

 

nutritionsfakta.senutritionsfakta_rgb_200x60

nutritionsfakta.se är en webbportal med målsättning att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlätta innovationer inom mat-hälsaområdet. nutritionsfakta.se sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet, sätter nya rön i ett sammanhang, erbjuder ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och debatt om aktuella nutritionsfrågor.

www.nutritionsfakta.se

Nordisk NutritionNordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om kunskapsläget avseende aktuella frågor inom nutritionsområdet.

www.nordisknutrition.se >>

Food & Nutrition ResearchFood & Nutrition

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida.
http://tandfonline.com/toc/zfnr20/current >>

NNC 2016NNC2016.2

SNF var huvudarrangör för den Nordiska Nutritionskonferensen 2016, som ägde rum i Göteborg den 20-22 juni 2016.

www.nnc2016.se >>

HälsopåståendenHälsopåståenden.se

SNF erbjuder rådgivning i vetenskapliga och nutritionella frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden. För medlemsföretag ingår viss rådgivning i medlemskapet.

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v