SNF Swedish Nutrition Foundation

SNF är en icke vinstrivande organisation med det övergripande ändamålet att främja nutritionsforskning och dess praktiska tillämpning. En viktig del av vår verksamhet är att förmedla forskningsinformation, vilket sker bland annat genom utgivning av tidskrifter (Nordisk Nutrition och Food & Nutrition Research), konferensverksamhet och rådgivning till företag. SNF har lång erfarenhet av den praktiska tillämpningen av regler för närings- och hälsopåståenden.

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition

Nordisk Nutrition är en informationstidskrift med målsättning att på vetenskaplig grund informera om och delta i debatten kring aktuella frågor inom nutritionsområdet, inklusive frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel.

www.nordisknutrition.se >>

Food & NutritionFood & Nutrition Research

Food & Nutrition Research är en av de första vetenskapliga tidskrifterna inom nutritionsområdet med ”open access”, vilket innebär att alla artiklar som publiceras i Food & Nutrition Research är fritt tillgängliga på tidskriftens hemsida.

www.foodandnutritionresearch.net >>

Hälsopåståenden.seHälsopåståenden

“Livsmedelsföretagens (Li:s) och Svensk Dagligvaruhandels branschstöd för närings- och hälsopåståenden” infördes den 1 december 2010. Syftet med branschstödet är att underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden enligt gällande regler, och att göra det på ett ansvarsfullt och balanserat vis. SNF har en rådgivande och samordnande roll inom branschstödet.

www.hälsopåståenden.se >>

Nyheter/Aktuellt

Forskningsanslag 2015

Utlysning forskningsanslag 2015

Mer information >>

 

Tuesday 28 October 2014

Socker – aktuella aspekter

Sockerseminarium i Stockholm 9 december

Mer information >>

 

Monday 19 May 2014

Marknadsföring av hälsosamma livsmedel – men hur?

Utbildningsdag om närings- och hälsopåståenden i Malmö 28 augusti

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v