“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Nr 1 2018: ”Klinisk nutrition”

Innehåll:

  • Nutritionsbehandling till prematurfödda barn
  • Nutritionsproblem vid åldrande och sjukdom
  • Särskilda näringsbehov hos sköra äldre
  • Katabola processer vid inflammation – sjukdomsrelaterad undernäring
  • Fysiologi, nutrition och behandling vid tarmsvikt
  • Nutritionsproblem och nutritionsbehandling vid kronisk njursjukdom
  • Nutritionsbehandling vid cancer
  • Nutritionsbehandling vid huvud-halscancer
  • Nutrition vid leversjukdom
  • Nutrition före och efter kirurgi

Beställ din prenumeration eller lösnummer: info@nordisknutrition.se

Mer information om Nordisk Nutrition >>

Nyheter/Aktuellt

Boka dagen! Konferens om “Matallergi”

Dag och ort: 11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med program och mer information kommer inom kort!

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v