Forskningsanslag

Ett antal anslag à 50.000:- delas varje år ut till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver  forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier. Tilldelade medel kan användas för utrustning, löner till teknisk personal, som ersättning till personer som ingå i försök samt för driftskostnader eller resor.

  • Anslag ges endast till forskarstuderande vid svenska institutioner.
  • Projektets anknytning till human nutrition skall tydligt anges i ansökan.
  • Om forskningsfältet berör både män och kvinnor skall båda könen vara representerade i undersökningsmaterialet, enligt MFRs/Vetenskapsrådets riktlinjer.

 

Utdelade forskningsanslag 2011

Utdelade forskningsanslag 2012

Utdelade forskningsanslag 2013

Utdelade forskningsanslag 2014

Utdelade forskningsanslag 2015

Utdelade forskningsanslag 2016

Utdelade forskningsanslag 2017

Information
Anneli Gozzi Hovstadius
telefon 046 286 22 82
E-mail: anneli.hovstadius@snf.ideon.se

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v