Forskningsanslag

Ett antal anslag à 50.000:- delas varje år ut till doktorander vid svenska institutioner, som bedriver  forskning inom nutritionsområdet, såväl experimentella som kliniska studier. Tilldelade medel kan användas för utrustning, löner till teknisk personal, som ersättning till personer som ingå i försök samt för driftskostnader eller resor.

  • Anslag ges endast till forskarstuderande vid svenska institutioner.
  • Projektets anknytning till human nutrition skall tydligt anges i ansökan.
  • Om forskningsfältet berör både män och kvinnor skall båda könen vara representerade i undersökningsmaterialet, enligt MFRs/Vetenskapsrådets riktlinjer.

 

Nästa ansökningstillfälle för forskningsanslag är
6 februari 2017

Blankett forskningsanslag 2017

Utdelade forskningsanslag 2011

Utdelade forskningsanslag 2012

Utdelade forskningsanslag 2013

Utdelade forskningsanslag 2014

Utdelade forskningsanslag 2015

Utdelade forskningsanslag 2016

Information
Anneli Gozzi Hovstadius
telefon 046 286 22 82
E-mail: anneli.hovstadius@snf.ideon.se

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v