Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2014

Petra Brembeck, Inst f medicin, avd f klinisk näringslära, Göteborgs universitet: Förändring i benmetabolism och kroppssammansättning under och efter amning.

Lotta Moraeus, Inst f medicin, avd f folkhälsoepidemiologi, Göteborgs universitet: Samband mellan viktstatus som barn och matvanor och kroppsuppfattning i 18-årsålden – en longitudinell studie på ungdomar i Göteborg.

Ena Huseinovic, Inst f medicin, Göteborgs universitet: Från efficacy till effectiveness: randomiserad kontrollerad studie av livsstilsintervention och postpartum bland överviktiga och obesa kvinnor inom Primärvården Göteborg.

Frida Karlsson Videhult, Inst f Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet: Effekter på metabola och inflammatoriska biomarkörer efter tillförsel av probiotika under avvänjning från amning: en uppföljning i skolålder.

Yoghatama Cindya Zanzer, Inst f Livsmedelsteknik, Industriell näringslära och Livsmedelskemi, Lunds universitet: Investigation of herbs and spices on glucose and insulin responses, anti-inflamatory properties, antioxidative capacity and satiety in healthy subjects.

Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet: Fettsyra-specifika effekter på genuttryck i muskler: en kontrollerad viktökningsstudie (LIPOGAIN-II)

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v