Forskningsanslag

Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2012

Hanna Henriksson, Inst f klin och exp medicin, Avd f nutrition, Hälsouniversitet, Linköping: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma.

Therese Karlsson, Inst f Neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Vitamin D och hälsa hos normalviktiga och obesa gravida kvinnor.

Nelly Romani Vestman, Inst f odontologi, Umeå universitet: Metabolic and genomic of tooth biofilm upon probiotics exposure for in-depth understanding of dental caries.

Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Betydelsen av strukturella membran för mjölkprodukters hälsoeffekter.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, Umeå universitet: Nutrium-Express – Tidig näringstillförsel och dess samband med tillväxt och senare hälsotillstånd hos extremt underburna barn.

Viktoria Svensson, CLINTEC, Enh f pediatrik; Univ sjukhuset Huddinge, Karolinska Inst: Kostvanor validerade med biomarkörer i familjer med barn 1 år med hög respektive låg risk för fetma.

Marja Tengvall, Inst f Neurovetensskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Kroppssammansättning under graviditet, efter förlossning och hos det nyfödda barnet.

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v