Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2015

Åsa von Berens, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Kombination av nutrition och fysisk träning: randomiserad klinisk studie av livsstilsintervention bland äldre med nedsatt muskelfunktion

Louise Brunkwall, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: How consumption of sweetened beverages associate with overall dietary habits and interact with risk of obesity and gut microbiotika

Christine Delisle, Inst f biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial

Joana A Dias, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Study of dietary factors and breast cancer risk among postmanupausal woman in the Malmö diet and cancer  cohost

Lena Hansson, Inst f klinisk vetenskap, enh f pediatrik, Umeå universitet: Påverkas energi, näring och tillväxt av vätskeintag hos prematurer med PDA?

Gull Rukh, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Role of dietary starch intake in modifying the association between copy number variants in AMY1 gene and obesity

Maja Wiberger, Inst f kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet: How to act? En hälsofrämjande interventionsstudie kring ungdomars kost, fysiska aktivitet och egenmakt

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v