Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2016

Christine Delisle, Inst f biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year olds (MINISTOP): a population based randomized controlled trial

Savanne Holster, Inst f medicinska vetenskaper, Örebro universitet: Influence of diet on got microbiota composition in patients with IBS

Emma Kjellberg, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet: Infant feeding pattern and later growth and metabolic syndrome, a longitudinal cohort study from birth to 7 years of age

Evelina Liljeberg, Inst f kostvetenskap, Uppsala universitet: Följsamhet till ordination av kosttillägg bland patienter i ordinärt boende

Catarina Lindqvist, Inst f medicin, Karolinska universitetssjukhuset: Ätsvårigheter, nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter som utreds för levertransplantation

Millie Rådjursöga, Inst f medicin, Göteborgs universitet: Nutritionell metabolomik – en ansats att karakterisera kostintag

Jonna Sandberg, Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet: Prebiotiska koncept för att reglera kardiometabola riskfaktorer och aptit

 

 

 

 

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v