Forskningsanslag

Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2011

Staffan Berglund, Klin vetenskaper, pediatrik, Umeå universitet: Uppföljning av låg födelsevikt.

Anna Johansson, Inst f biomedicinsk nutrition, tillämpad biokemi, Lunds universitet: Undersökning av kostfibers hälsoegenskaper med genomiska tillämpningar, med fokus på metabolomik.

Johanna Lundberg, Inst f Medicin, Metaboll ab, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Studier för att förstå gallsyrasyntesens reglering hos människa; effekter av socker.

Matti Marklund, Inst f livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala: Alkylresorcinols as biomarkers for whole grain wheat and rye intake.

Hanna Olsson, Inst f klin och experimentell medicin, Avd f nutrition, Linköpings universitet: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, Umeå: Nutrium EXPRESS – Early nutrition of extremely preterm infants.

Frida Sundberg, Avd f pediatrik, Inst f klin vetenskaper, Sahlgrenska akademien,Göteborgs universitet: Diabetes hos barn under sju år, Du7.

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v