Övriga temanummer 1983-1991

1991 Klinisk Nutrition. Näringsforskning 1991;35:85-122.

1986 SNF 25 år – Jubileumsnummer. Summering och framtidsvyer. Näringsforskning 1986;30:117-149.

1985 Kostvaneundersökningar. Näringsforskning 1985;29:38-80.

1983 Kosten och hälsan, Näringsforskning 1983;27:37-64.

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v