Kontakt

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park, 223 70 Lund
Telefon: 046 286 22 82
Fax: 046 286 22 81
E mail: info@snf.ideon.se

Besöksadress:
Ideon Science Park, Hus: Beta 5, våning 3
Reception: Scheelevägen 17, Lund
___________________________

Personal

Susanne Bryngelsson, fil dr
vd och chefredaktör för Nordisk Nutrition

Ingvar Bosaeus, docent
vetenskaplig företrädare

Nina Jansson, med dr
vetenskaplig handläggare och chefredaktör för nutritionsfakta.se

Christel Larsson, professor
vetenskaplig rådgivare

Asim Duttaroy, professor
Chefredaktör Food & Nutrition Research

Anneli Gozzi Hovstadius
Ekonomi och administration

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v