Rådgivning

SNF  förmedlar forskningsresultat inom nutritionsområdet, till exempel för praktisk tillämpning i produktutveckling och marknadsföring. Rådgivning kan vara till hjälp för företagen vid till exempel utformning av nutritionspolicy eller produktutveckling av hälsofrämjande livsmedel. Rådgivningen kan även avse vetenskapliga frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden. Rådgivning sker i första hand till medlemmar, som också erhåller en viss rådgivning utan arvode, inom ramen för medlemskapet.  Till företag som inte är medlemmar sker rådgivning mot arvode.

För rådgivning och mer information, kontakta info@snf.ideon.se.

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v