Svensk Nutritionsforskning 2011 ± 50 år
i Nordisk Nutrition

I årets fjärde nummer av Nordisk Nutrition finns ett referat från jubileumssymposiet och presentation av viktiga milstolpar inom nutritionsområdet de gångna femtio åren. Du får också lära känna mottagaren av SNF:s jubileumspris och läsa mer om tre viktiga frågor för framtidens nutritionsforskning; ”Hur samspelar maten och generna?”, ”Hur påverkar barnets mat den vuxnes hälsa?” och ”Hur ser god mat för äldre ut?”. Vi sammanfattar svaren på en enkät med frågor om mat och hälsa som SNF under året skickat till de politiska partierna och belyser fyra utmaningar för den svenska nutritionsforskningen.

Innehållsförteckning Nordisk Nutrition nr 4, 2011 >>

Beställ ditt exemplar genom att maila info@nordisknutrition.se.

I en jubileumsbilaga kan du läsa om SNF:s etablering och utveckling under de första femtio åren. Jubileumsbilagan har möjliggjorts genom ett extra bidrag från ett flertal av våra medlemmar. Tack!

Du kan också läsa mer på följande länkar:

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v