Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2017

Sanna Nybacka , Avd f invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet: Att individanpassa behandling vid IBS och metabolomik: Meta-IBS 

Huaxing Wu, Inst f molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet: Longterm wholegrain weat and rye intake, reflected by alkylresorcinols in adipose tissue, and breast cancer risk: a nested case-cohort study 

Ulrica Johansson, Inst f klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet: Optimerad tilläggskoststudie OTIS 

Cornelia Späth, Inst f klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet: The impact of nutrition on growth, biomarkers and health outcomes in preterm infant 

Cecilia Pettersson, Inst f medicin, Sahlgrenska Akademin: Hur förändras basal och total energiomsättning hos unga kvinnor med anorexia nervosa under intensiv nutritionsbehandling i heldygnsvård? 

Linnea Bärebring, Avd f invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet: Longitudinal vitamin D status during pregnancy in a Swedish cohort: The GraviD study 

Josefin Edwall Löfvenborg, Inst f miljömedicin, Karolinska Institutet: Influence of dietary factors on the development of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) 

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v