Om SNF

SNF bildades som Stiftelsen Svensk Näringsforskning 1961 med övergripande syfte att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. Sedan 2001 är SNF Swedish Nutrition Foundation en ideell förening.

SNF har under mer än femtio år etablerat och behållit en roll som ett samverkansforum mellan akademi och näringsliv och som en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och samhället i övrigt, med högt vetenskapligt status och hög integritet. Styrelsen har antagit riktlinjer för verksamheten för att värna om denna integritet.

I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Verksamheten är neutral och opartisk i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

Verksamhetsidé >>

Verksamhet >>

Styrelse >>

Forskningsnämnd >>

Nutritionsråd >>

Stadgar >>

Verksamhetsberättelser >>

Riktlinjer för verksamheten >>

 

Nils-Georg Asp, vd för SNF 1990-2009 >>

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v