Forskningsnämnd

Forskningsnämnden utgör ett nätverk och forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom olika nutritionsrelaterade forskningsdiscipliner. Forskningsnämnden ska handlägga vetenskapliga frågor av betydelse för SNF:s verksamhet, inklusive förslag till fördelning av forskningsanslag. Forskningsnämnden är rådgivande för SNF:s verksamhet.

Robert Brummer, professor, Örebro universitet, ordförande

Lena Hulthén, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet

Peter Lingström, professor, Göteborgs universitet

Åse Lundh, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Claude Marcus, professor, Huddinge sjukhus/Karolinska Institutet, Huddinge

Margareta Nyman, professor, Kemicentrum, Lunds universitet

Marju Orho-Melander, professor, Lunds universitet, Malmö

Joseph Rafter, professor, Karolinska Institutet, Huddinge

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Christina West, docent, Umeå universitet


 

 


 


SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v