Forskningsnämnd

Forskningsnämnden utgör ett nätverk och forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom olika nutritionsrelaterade forskningsdiscipliner. Forskningsnämnden ska handlägga vetenskapliga frågor av betydelse för SNF:s verksamhet. Forskningsnämnden är rådgivande för SNF:s verksamhet.

Agneta Andersson, docent, Uppsala universitet

Katarina Bälter, professor, Mälardalens högskola, Västerås

Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet

Lena Hulthén, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet

Ingrid Larsson, medicine doktor, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Peter Lingström, professor, Göteborgs universitet

Åse Lundh, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Claude Marcus, professor, Huddinge sjukhus/Karolinska Institutet, Huddinge

Margareta Nyman, professor, Kemicentrum, Lunds universitet

Marju Orho-Melander, professor, Lunds universitet, Malmö

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Christina West, docent, Umeå universitet


 

 


 


Nyheter/Aktuellt

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa

26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

Tuesday 2 May 2017

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v