Styrelse

Ordförande: Annika Åhnberg

Marie Alminger,
bitr professor, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund, Lund

Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen, Malmö

Inger Björck, professor, Lunds universitet, Lund

Boel Lagerwall, Pågen AB, Malmö

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm

Angela Everbäck, marketing manager, Nordic Sugar, Köpenhamn

 

 

 

 

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v