Styrelse

Ordförande: Annika Åhnberg

Angela Everbäck, Marketing Manager, Nordic Sugar, Köpenhamn

Anders Högberg, Manager at Corporate Communication, Orkla Food, Oslo

Boel Lagerwall, kommunikationschef, Pågen AB, Malmö

Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen, Malmö

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm

Marie Alminger, bitr professor, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

Robert Brummer, professor och vice rektor, Örebro universitet

Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund, Lund

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v