Styrelse

Ordförande: Annika Åhnberg

Angela Everbäck, Marketing Manager, Nordic Sugar, Köpenhamn

Anders Högberg, Nutrition & Health Manager, Orkla, Oslo

Boel Lagerwall, kommunikationschef, Pågen, Malmö

Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen, Malmö

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen, Stockholm

Marie Alminger, bitr professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Robert Brummer, professor och vice rektor, Örebro universitet

Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa

26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

Tuesday 2 May 2017

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v