Verksamhetsidé

SNF skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa. 

SNF uppfyller verksamhetsidén genom

  • att vara den nationellt ledande kunskapsbron mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn, med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget inom nutritionsområdet.
  • att erbjuda en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan forskare, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv.
  • att förmedla saklig information om mat och hälsa till en bred krets av viktiga aktörer i samhället.
  • att stödja nutritionsforskningen vid svenska universitet.
  • att förmedla nationella och internationella kontakter inom nutritionsområdet.
  • att upprätthålla specifik kompetens i frågor relaterade till närings- och hälsopåståenden.
  • att erbjuda individuell rådgivning till livsmedelsföretag, i nutritionsrelaterade frågor.

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens: Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Stockholm 3 oktober 2017 kl. 10.00-16.00

Mer information >>

 

Monday 27 March 2017

Hälsomässiga aspekter av palmolja – förtydligande angående SNF:s rapport

Mer information >>

 

Friday 20 January 2017

“Alla talar om gluten”

Lund 27 april kl 13.00-16.30.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v