Jubileumssymposium 12 oktober – program

Svensk nutritionsforskning 2011 ± 50 år

Maten vi äter påverkar vår hälsa, men sambanden är komplexa. För att lösa komplexa problem behöver vi kunskap, och för att få kunskap behöver vi forskning. I femtio år har SNF Swedish Nutrition Foundation främjat nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpning. Under jubileet lyfter vi fram exempel på hur nutritionsforskningen spelat roll för samhället och folkhälsan och diskuterar viktiga framtidsfrågor inom detta forskningsområde. Utifrån dagens svenska forskning om mat och hälsa diskuterar vi behoven för att den framtida nutritionsforskningen ska ge oss svar på dessa frågor. Bland de medverkande finns representanter från myndigheter, forskningsråd, livsmedelsbranschen och nutritionsforskningen.

 
Pris till yngre forskare!
I samband med jubileet delar vi också ut ett pris till en yngre forskare, som visat stort engagemang för nutritionsforskningen och dess utveckling.

 
Målgrupp
Symposiet vänder sig till alla som är intresserade av morgondagens nutritionsforskning, folkhälsa och utveckling av hälsosamma livsmedel, till exempel anställda inom livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel, myndigheter, forskningsråd/-finansiärer, intresseorganisationer, media, samt forskare och politiker.

Program

 

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063