Mediet – ett seminarium om mat och hälsa i media

 24 april 2012, kl 13.00-16.00, Lund

Ideon Science Park, Alfa-huset,
Lokal: Agora Forum, Scheelevägen 15, Lund

Mat och hälsa diskuteras och debatteras flitigt i medierna. I grunden är detta positivt, eftersom medierna är en viktig informationskälla för konsumenterna. Konsumenter som är väl informerade om sambanden mellan mat och hälsa kan förväntas göra medvetna val av livsmedel och etablera matvanor som bidrar till en god hälsa. Forskare, livsmedelsbranschen och myndigheter upplever dock inte alltid att mediernas rapportering speglar det vetenskapliga kunskapsläget. Situationen upplevs som frustrerande på flera plan och ytterst finns en oro för negativa effekter på folkhälsan. Men hur befogad är denna oro? Hur ser mediernas rapportering om mat och hälsa ut? Är den ett problem? I så fall varför, hur och för vem?

Vid seminariet diskuteras olika aktörers syn på medierapporteringen om mat och hälsa, med målsättningen att identifiera möjligheter för olika aktörer att bidra till en rapportering som underlättar för konsumenten att göra val som bidrar till en god folkhälsa.

Program >>

Målgrupp/deltagare
Seminariet riktar sig till alla med ett professionellt intresse för kommunikation av resultat från forskning om mat och hälsa. Exempel på målgrupper är verksamma inom livsmedelsbranschen, nutritionsforskning, skola, sjuk- och tandvård samt journalister med intresse för mat och hälsa

Deltagaravgift:
1200:- + moms
700:- + moms för anställda vid offentliga institutioner
600:- + moms för anställda i SNF:s medlemsföretag

Anmälan on-line senast den 4 april >>

Anmälan kan också skickas till agneta.hartlen@snf.ideon.se.

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063