Nils-Georg Asp 1944-2012

SNF:s tidigare vd, professor Nils-Georg Asp, gick bort den 1 juni 2012. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara för hans familj utan även för alla oss som fick glädjen att arbeta tillsammans med honom och för hela nutritionsvärlden.

Som legitimerad läkare och docent i medicinisk och fysiologisk kemi bedrev Nils-Georg Asp fr o m 1972 sin forskning vid avdelningen för industriell näringslära vid Kemicentrum, Lunds universitet. 1980 blev han professor i livsmedelskemi. 1988 tog han över professuren i industriell näringslära, efter professor Arne Dahlqvist. Kombinationen av en bakgrund inom medicinen, en framgångsrik forskningskarriär inom livsmedelsområdet och uppdraget som vd för SNF Swedish Nutrition Foundation (1990-2009) gjorde Nils-Georg Asp till en helt unik tillgång för både nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.

I sitt avhandlingsarbete studerade Nils-Georg Asp laktas i tunntarmen. Han bidrog bland annat till utvecklingen av enzymatiska processer där man i industriell skala kunde bryta ner laktas till enkla sockerarter och till att karakterisera enzymrubbningen vid en mycket sällsynt form av laktasbrist som föreligger redan vid födseln. Hans forskningsområde vid avdelningen för industriell näringslära omfattade studier av hur värmebehandling påverkar livsmedels näringsvärde, utveckling av analysmetoder för kostfiber i livsmedel och studier av kostfibers fysiologiska effekter. Inom fiberområdet var Nils-Georg Asp en av världens främsta experter. Hans stora och tidiga engagemang för samverkan mellan akademin och livsmedelsbranschen var helt avgörande för att Sverige som första land i världen redan 1990 kunde införa ett regelverk (egenåtgärdsprogram) för hälsopåståenden om livsmedel. För både sin forskning och för arbetet med hälsopåståenden blev professor Nils-Georg Asp känd och erkänd långt utanför Sveriges gränser.

Nils-Georg Asp var en varm och omtänksam chef, kollega och mentor för många. Han såg alltid möjligheter framför problem och engagemanget för vetenskapen och nutritionen var alltid stort. Han levde hela vägen fram efter devisen “the show must go on”. Vi kan alla hedra Nils-Georg Asps minne genom att fortsätta vårt arbete för nutritionsforskningens framsteg och spridning av de kunskaper denna forskning ger.

Nils-Georg Asp var vd för SNF Swedish Nutrition Foundation (1990-2009) och redaktör för tidskrifterna Scandinavian Journal of Food & Nutrition (2006-2007) och Food & Nutrition Research (2008-2011).

 /Susanne Bryngelsson, 11 juni 2012

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063