Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

– Målsättningen är att säkerställa möjlighet för nutritionsfakta.se att fortsätta utvecklas som en nationell och opartisk kunskapsplattform, till gagn för såväl livsmedelsbranschen som akademin, liksom för offentlig sektor och samhället i övrigt. För Food & Nutrition Research ger överenskommelsen möjlighet till en framtida utveckling, som stärker synergieffekten mellan Food & Nutrition Research och nutritionsfakta.se, säger Christel Larsson, professor vid Göteborgs universitet och vetenskaplig rådgivare för SNF.

– Från ORU Uppdrag AB ser vi fram emot att ta vid och driva arbetet med nutritionsfakta.se vidare i samma vetenskapliga anda som tidigare. Det fortsatta arbetet ska som tidigare vara väl förankrat inom akademin och vi kommer vidareutveckla nutritionsfakta.se i samråd med portalens användare, säger Robert Brummer, professor och vice rektor vid Örebro universitet och styrelseordförande i Örebro universitet Holding AB.

Såväl medlemmar i SNF som andra aktörer i samhället har uttryckt sin uppskattning av SNF:s verksamhet och det finns många bevis på att inte minst nutritionsfakta.se gör nytta i mat-hälsadiskussionen. Verksamheten har dock under flera år bedrivits under tuffa ekonomiska förutsättningar, och ett stort arbete har lagts ner för att förbättra situationen.

I slutet av 2018 meddelade SNF:s vd Susanne Bryngelsson att hon önskar lämna sitt uppdrag. En tid därefter meddelade Nina Jansson, chefredaktör för nutritionsfakta.se att hon går vidare till annan tjänst. Båda avslutade sitt uppdrag för SNF under maj månad.

Mot denna bakgrund bedömde SNF:s styrelse att verksamheten inte kan fortsätta bedrivas i samma form som tidigare. Diskussion mellan SNF och ORU Uppdrag AB inleddes under tidig vår 2019, vilket nu har resulterat i ett avtal mellan parterna.

SNF:s styrelse ansvarar för att avtalet mellan SNF och ORU Uppdrag AB fungerar och efterlevs. Under hösten finns Anneli Gozzi Hovstadius kvar för att sköta föreningens administration. Fr o m årsskiftet ansvarar styrelsen för föreningen, utan anställd personal.

– Vi tackar Susanne Bryngelsson och Nina Jansson för ett långt och starkt engagemang för SNF, och inte minst för det framgångsrika arbetet med att bygga upp och etablera nutritionsfakta.se. Vi tackar också Annika Åhnberg, som under sin tid som SNF:s styrelseordförande varit en stark drivkraft för förverkligandet av nutritionsfakta.se, säger Anders Högberg, Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla ASA, som i maj efterträdde Annika Åhnberg som styrelseordförande.

För nutritionsfakta.se kommer ORU Uppdrag AB under hösten anställa en ny chefredaktör. För kommunikation kommer ORU Uppdrag AB engagera Linda Harradine, forskningskommunikatör vid Örebro universitet, och även fortsätta samarbetet med Kajsa Asp Jonson, Mersmak kommunikation. Till dess att en ny chefredaktör är på plats kommer Robert Brummer planera det redaktionella arbetet, i samråd med Christel Larsson, som fram till årsskiftet finns kvar som vetenskaplig rådgivare för SNF, för att stödja övergångsprocessen.

För Food & Nutrition Research avser ORU Uppdrag AB att tillsammans med chefredaktör Asim Duttaroy, professor vid Oslo universitet, och övriga nuvarande redaktörer fortsätta utveckla tidskriften enligt det aims & scope som fastställts av SNF. Det nuvarande samarbetet med Open Academia, för produktion och publicering, kommer att fortsätta.

Kontakt

  • Anders Högberg, Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla ASA, styrelseordförande SNF; anders.hogberg@orkla.no
  • Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet, vetenskaplig rådgivare för SNF; christel.larsson@gu.se
  • Robert Brummer, professor och vice rektor Örebro universitet och styrelseordförande ORU universitet Holding AB; robert.brummer@oru.se
  • Linda Harradine, forskningskommunikatör, Örebro universitet; linda.harradine@oru.se

 

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v