Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Vi är glada och stolta över att ha fått vara med i arbetet med att bygga upp och etablera nutritionsfakta.se som en nationell kunskapsplattform.

Glädjande nog ser vi många bevis på att kunskapen som finns på nutritionsfakta.se når ut och gör nytta i mat-hälsadiskussionen, såväl inom som utanför den professionella sfären. Besöksfrekvensen på hemsidan är ständigt ökande, artiklar sprids brett via sociala medier och vi hör många positiva omdömen. Artiklar på nutritionsfakta.se har föranlett artiklar i dagspress och flera forskare som skrivit för nutritionsfakta.se har kontaktats av journalister för uppföljande intervju.

Detta är precis vad vi hoppades på när SNF under 2015, med finansiellt stöd från Formas, beslutade att starta nutritionsfakta.se i övertygelsen om att kunskap är enda vägen framåt – alternativa fakta är inget alternativ!

Vi vill passa på att framföra ett vamt tack till alla medlemmar, som har möjliggjort SNF:s verksamhet. Förutom nutritionsfakta.se har också facktidskriften Nordisk Nutrition, konferenser och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research varit viktiga kanaler för att sprida kunskap om mat och hälsa i samhället.

Tack också till alla forskare, som vi under vår tid har haft priviligiet att samarbeta med och som säkerställt att SNF:s verksamhet har hållit hög vetenskaplig kvalitet.

Vi har nu valt att lämna våra uppdrag för SNF, men ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research under ORU Uppdrag AB:s förvaltning. Vår förhoppning är att såväl medlemmar som forskare delar denna tillförsikt och följer med på den fortsatta resan.

Annika Åhnberg, styrelseordförande
Susanne Bryngelsson, vd
Nina Jansson, chefredaktör nutritionsfakta.se

Läs mer om ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research >>

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v