Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Vi är glada och stolta över att ha fått vara med i arbetet med att bygga upp och etablera nutritionsfakta.se som en nationell kunskapsplattform.

Glädjande nog ser vi många bevis på att kunskapen som finns på nutritionsfakta.se når ut och gör nytta i mat-hälsadiskussionen, såväl inom som utanför den professionella sfären. Besöksfrekvensen på hemsidan är ständigt ökande, artiklar sprids brett via sociala medier och vi hör många positiva omdömen. Artiklar på nutritionsfakta.se har föranlett artiklar i dagspress och flera forskare som skrivit för nutritionsfakta.se har kontaktats av journalister för uppföljande intervju.

Detta är precis vad vi hoppades på när SNF under 2015, med finansiellt stöd från Formas, beslutade att starta nutritionsfakta.se i övertygelsen om att kunskap är enda vägen framåt – alternativa fakta är inget alternativ!

Vi vill passa på att framföra ett vamt tack till alla medlemmar, som har möjliggjort SNF:s verksamhet. Förutom nutritionsfakta.se har också facktidskriften Nordisk Nutrition, konferenser och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research varit viktiga kanaler för att sprida kunskap om mat och hälsa i samhället.

Tack också till alla forskare, som vi under vår tid har haft priviligiet att samarbeta med och som säkerställt att SNF:s verksamhet har hållit hög vetenskaplig kvalitet.

Vi har nu valt att lämna våra uppdrag för SNF, men ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research under ORU Uppdrag AB:s förvaltning. Vår förhoppning är att såväl medlemmar som forskare delar denna tillförsikt och följer med på den fortsatta resan.

Annika Åhnberg, styrelseordförande
Susanne Bryngelsson, vd
Nina Jansson, chefredaktör nutritionsfakta.se

Läs mer om ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research >>

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063