Nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

Örebro universitet Enterprise (ÖUE) driver och förvaltar nutritionsfakta.se (nuf) och Food & Nutrition Research (FNR) åt SNF t.o.m. 31 juli 2022.
Därefter överlåter SNF, från och med den 1 augusti 2022, nuf och FNR till ÖUE.

Nedläggning av SNF och avslutande utredningsprojekt

Utifrån utfallet vid de två senaste huvudmannamötena arbetar SNF:s styrelse fortsatt med stadgeenlig avveckling av SNF per den 31 juli 2022. Överlåtelseavtal för nuf och FNR har tagits fram och godkänts av SNF:s styrelse och av ÖUE.
Vid föreningens upplösning ska, enligt stadgarna, dess behållna tillgångar användas för främjande av forskning inom nutritionsområdet i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsen har lagt ett uppdrag hos ÖUE i form av ett utredningsprojekt om processade livsmedel. Huvudansvarig för uppdraget hos ÖUE är Cecilia Nälsén, som även är chefredaktör för nuf. Utredningsprojektet kommer att utföras under perioden juli 2022 till mars 2023. Under denna tidsperiod kommer SNF:s styrelse att finnas kvar för att följa upp uppdraget som kommer att resultera i en rapport som publiceras på nuf, och ett seminarium. Om ni inte redan prenumererar på nuf:s nyhetsbrev så gör det så får ni information om utredningsrapporten!

Styrelsen 2022-23

SNF:s styrelse består av följande ledamöter
– Karin Arkbåge, Lantmännen, ordförande
– Anna Mellberg, Di Luca & Di Luca
– Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
– Wulf Becker, Uppsala universitet
– Åsa Öström, Örebro universitet
– Marju Orho Melander, Lunds universitet

Personalläget

Anneli Gozzi Hovstadius sköter fortsatt föreningens administration och ekonomi på konsultbasis.

Har ni några frågor eller funderingar

är ni välkomna att kontakta Karin Arkbåge, karin.arkbage@lantmannen.com
Elisabet Rytter, elisabet.rytter@li.se
Anna Mellberg, anna.mellberg@diluca.se
Anneli Gozzi-Hovstadius, anneli.hovstadius@snf.ideon.se

En skön sommar tillönskas!

Nyheter/Aktuellt

Nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

Örebro universitet Enterprise (ÖUE) driver och förvaltar nutritionsfakta.se (nuf) och Food & Nutrition Research (FNR) åt SNF t.o.m. 31 juli 2022.
Därefter överlåter SNF, från och med den 1 augusti 2022, nuf och FNR till ÖUE.

Mer information >>

 

Sunday 15 November 2020

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer. Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och […]

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063