Search Results

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Asp-symposium 2013

Asp-symposium 2013 Här finns dokumentation från Asp-symposiet “Kolhydrater, fibrer och fullkorn – från vetenskap till en hälsosam kost“, 20 november 2013, Lund Om Nils-Georg Asp >> Programmet >> Fysiologiska effekter av fibrer – mer än bara bulk!, Margareta Nyman >> Hälsoeffekter av fibrer och fullkorn – olika studier, olika svar?, Göran Hallmans >> Hälsopåståenden om kolhydrater, fibrer och fullkorn […]

Nils-Georg Asp, 1944-2012

SNF:s tidigare vd, professor Nils-Georg Asp, gick bort den 1 juni 2012. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara för hans familj utan även för alla oss som fick glädjen att arbeta tillsammans med honom och för hela nutritionsvärlden. Som legitimerad läkare och docent i medicinisk och fysiologisk kemi bedrev Nils-Georg Asp fr […]

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

För mer info besök http://nutritionsfakta.se

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063