Forskningsanslag

Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2012

Hanna Henriksson, Inst f klin och exp medicin, Avd f nutrition, Hälsouniversitet, Linköping: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma.

Therese Karlsson, Inst f Neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Vitamin D och hälsa hos normalviktiga och obesa gravida kvinnor.

Nelly Romani Vestman, Inst f odontologi, Umeå universitet: Metabolic and genomic of tooth biofilm upon probiotics exposure for in-depth understanding of dental caries.

Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Betydelsen av strukturella membran för mjölkprodukters hälsoeffekter.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, Umeå universitet: Nutrium-Express – Tidig näringstillförsel och dess samband med tillväxt och senare hälsotillstånd hos extremt underburna barn.

Viktoria Svensson, CLINTEC, Enh f pediatrik; Univ sjukhuset Huddinge, Karolinska Inst: Kostvanor validerade med biomarkörer i familjer med barn 1 år med hög respektive låg risk för fetma.

Marja Tengvall, Inst f Neurovetensskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Kroppssammansättning under graviditet, efter förlossning och hos det nyfödda barnet.

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063