Forskningsanslag

Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2012

Hanna Henriksson, Inst f klin och exp medicin, Avd f nutrition, Hälsouniversitet, Linköping: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma.

Therese Karlsson, Inst f Neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Vitamin D och hälsa hos normalviktiga och obesa gravida kvinnor.

Nelly Romani Vestman, Inst f odontologi, Umeå universitet: Metabolic and genomic of tooth biofilm upon probiotics exposure for in-depth understanding of dental caries.

Fredrik Rosqvist, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Betydelsen av strukturella membran för mjölkprodukters hälsoeffekter.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, Umeå universitet: Nutrium-Express – Tidig näringstillförsel och dess samband med tillväxt och senare hälsotillstånd hos extremt underburna barn.

Viktoria Svensson, CLINTEC, Enh f pediatrik; Univ sjukhuset Huddinge, Karolinska Inst: Kostvanor validerade med biomarkörer i familjer med barn 1 år med hög respektive låg risk för fetma.

Marja Tengvall, Inst f Neurovetensskap och fysiologi, Göteborgs universitet: Kroppssammansättning under graviditet, efter förlossning och hos det nyfödda barnet.

 

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063