Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2015

Åsa von Berens, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Kombination av nutrition och fysisk träning: randomiserad klinisk studie av livsstilsintervention bland äldre med nedsatt muskelfunktion

Louise Brunkwall, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: How consumption of sweetened beverages associate with overall dietary habits and interact with risk of obesity and gut microbiotika

Christine Delisle, Inst f biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial

Joana A Dias, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Study of dietary factors and breast cancer risk among postmanupausal woman in the Malmö diet and cancer  cohost

Lena Hansson, Inst f klinisk vetenskap, enh f pediatrik, Umeå universitet: Påverkas energi, näring och tillväxt av vätskeintag hos prematurer med PDA?

Gull Rukh, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Role of dietary starch intake in modifying the association between copy number variants in AMY1 gene and obesity

Maja Wiberger, Inst f kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet: How to act? En hälsofrämjande interventionsstudie kring ungdomars kost, fysiska aktivitet och egenmakt

Nyheter/Aktuellt

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med mer information och program >>

Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition.

Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v