Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2015

Åsa von Berens, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Kombination av nutrition och fysisk träning: randomiserad klinisk studie av livsstilsintervention bland äldre med nedsatt muskelfunktion

Louise Brunkwall, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: How consumption of sweetened beverages associate with overall dietary habits and interact with risk of obesity and gut microbiotika

Christine Delisle, Inst f biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial

Joana A Dias, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Study of dietary factors and breast cancer risk among postmanupausal woman in the Malmö diet and cancer  cohost

Lena Hansson, Inst f klinisk vetenskap, enh f pediatrik, Umeå universitet: Påverkas energi, näring och tillväxt av vätskeintag hos prematurer med PDA?

Gull Rukh, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Role of dietary starch intake in modifying the association between copy number variants in AMY1 gene and obesity

Maja Wiberger, Inst f kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet: How to act? En hälsofrämjande interventionsstudie kring ungdomars kost, fysiska aktivitet och egenmakt

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063