Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2015

Åsa von Berens, Inst f folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet: Kombination av nutrition och fysisk träning: randomiserad klinisk studie av livsstilsintervention bland äldre med nedsatt muskelfunktion

Louise Brunkwall, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: How consumption of sweetened beverages associate with overall dietary habits and interact with risk of obesity and gut microbiotika

Christine Delisle, Inst f biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial

Joana A Dias, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Study of dietary factors and breast cancer risk among postmanupausal woman in the Malmö diet and cancer  cohost

Lena Hansson, Inst f klinisk vetenskap, enh f pediatrik, Umeå universitet: Påverkas energi, näring och tillväxt av vätskeintag hos prematurer med PDA?

Gull Rukh, Inst f kliniska vetenskaper, Lunds universitet: Role of dietary starch intake in modifying the association between copy number variants in AMY1 gene and obesity

Maja Wiberger, Inst f kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet: How to act? En hälsofrämjande interventionsstudie kring ungdomars kost, fysiska aktivitet och egenmakt

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063