Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2016

Christine Delisle, Inst f biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year olds (MINISTOP): a population based randomized controlled trial

Savanne Holster, Inst f medicinska vetenskaper, Örebro universitet: Influence of diet on gut microbiota composition in patients with IBS

Emma Kjellberg, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet: Infant feeding pattern and later growth and metabolic syndrome, a longitudinal cohort study from birth to 7 years of age

Evelina Liljeberg, Inst f kostvetenskap, Uppsala universitet: Följsamhet till ordination av kosttillägg bland patienter i ordinärt boende

Catarina Lindqvist, Inst f medicin, Karolinska universitetssjukhuset: Ätsvårigheter, nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter som utreds för levertransplantation

Millie Rådjursöga, Inst f medicin, Göteborgs universitet: Nutritionell metabolomik – en ansats att karakterisera kostintag

Jonna Sandberg, Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet: Prebiotiska koncept för att reglera kardiometabola riskfaktorer och aptit

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063