Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2016

Christine Delisle, Inst f biovetenskap och näringslära, Karolinska Institutet: A web- and mobilephone based intervention to prevent obesity in 4-year olds (MINISTOP): a population based randomized controlled trial

Savanne Holster, Inst f medicinska vetenskaper, Örebro universitet: Influence of diet on gut microbiota composition in patients with IBS

Emma Kjellberg, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet: Infant feeding pattern and later growth and metabolic syndrome, a longitudinal cohort study from birth to 7 years of age

Evelina Liljeberg, Inst f kostvetenskap, Uppsala universitet: Följsamhet till ordination av kosttillägg bland patienter i ordinärt boende

Catarina Lindqvist, Inst f medicin, Karolinska universitetssjukhuset: Ätsvårigheter, nutritionsstatus och livskvalitet hos patienter som utreds för levertransplantation

Millie Rådjursöga, Inst f medicin, Göteborgs universitet: Nutritionell metabolomik – en ansats att karakterisera kostintag

Jonna Sandberg, Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet: Prebiotiska koncept för att reglera kardiometabola riskfaktorer och aptit

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063