Forskningsanslag

Följande personer har tilldelats forskningsanslag 2011

Staffan Berglund, Klin vetenskaper, pediatrik, Umeå universitet: Uppföljning av låg födelsevikt.

Anna Johansson, Inst f biomedicinsk nutrition, tillämpad biokemi, Lunds universitet: Undersökning av kostfibers hälsoegenskaper med genomiska tillämpningar, med fokus på metabolomik.

Johanna Lundberg, Inst f Medicin, Metaboll ab, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge: Studier för att förstå gallsyrasyntesens reglering hos människa; effekter av socker.

Matti Marklund, Inst f livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala: Alkylresorcinols as biomarkers for whole grain wheat and rye intake.

Hanna Olsson, Inst f klin och experimentell medicin, Avd f nutrition, Linköpings universitet: Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma.

Elisabeth Stoltz Sjöström, Inst f klin vetenskaper, Pediatrik, Umeå: Nutrium EXPRESS – Early nutrition of extremely preterm infants.

Frida Sundberg, Avd f pediatrik, Inst f klin vetenskaper, Sahlgrenska akademien,Göteborgs universitet: Diabetes hos barn under sju år, Du7.

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063