Palmoljerapport 2014

Mättat fett har flera önskvärda tekniska egenskaper, bl.a. står det väl emot oxidation och har önskvärda smakegenskaper. När transfetters negativa inverkan på vår hälsa dokumenterades ersattes dessa i många fall med palmolja, vilket innebar att användningen av palmolja ökade markant. Palmolja är idag en billig och lättillgänglig källa till mättat fett vilket gör att den har en utbredd användning inom livsmedelsindustrin. Användning av palmolja i livsmedel har dock ifrågasatts dels på grund av negativa miljöeffekter i produktionslandet, men också på grund av hälsomässiga skäl (högt innehåll av mättat fett, speciellt palmitinsyra). I syfte att klargöra intaget av palmolja och palmitinsyra i Sverige och det vetenskapliga kunskapsläget för deras hälsomässiga effekter, genomförde SNF under 2014 utredningsprojektet “Hälsomässiga effekter av palmolja – från vetenskap till folkhälsa“.

Rapportens övergripande slutsats är att det, enligt det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget och enligt de senaste undersökningarna rörande svenska befolkningens matvanor, inte finns belägg för att ett utbyte av palmolja mot ett annat mättat fett med liknande tekniska och sensoriska egenskaper skulle ge en folkhälsovinst i Sverige. Istället för att fokusera på intaget av palmitinsyra eller andra enskilda mättade fettsyror bör man, i enlighet med NNR 2012, se till kosten i sin helhet och begränsa det totala intaget av mättade fettsyror, till förmån för fleromättade fettsyror.

Länk till rapporten (PDF) >>

En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finner ni här >>

Några vanliga frågor och svar om palmolja baserat på rapporten finns här >>

A popular scientific abstract of the report in english is available here >>

Förtydligande angående SNF:s palmoljerapport 2017-03-25 >>

Nyheter/Aktuellt

Nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

Örebro universitet Enterprise (ÖUE) driver och förvaltar nutritionsfakta.se (nuf) och Food & Nutrition Research (FNR) åt SNF t.o.m. 31 juli 2022.
Därefter överlåter SNF, från och med den 1 augusti 2022, nuf och FNR till ÖUE.

Mer information >>

 

Sunday 15 November 2020

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer. Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och […]

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063