Palmoljerapport 2014

Mättat fett har flera önskvärda tekniska egenskaper, bl.a. står det väl emot oxidation och har önskvärda smakegenskaper. När transfetters negativa inverkan på vår hälsa dokumenterades ersattes dessa i många fall med palmolja, vilket innebar att användningen av palmolja ökade markant. Palmolja är idag en billig och lättillgänglig källa till mättat fett vilket gör att den har en utbredd användning inom livsmedelsindustrin. Användning av palmolja i livsmedel har dock ifrågasatts dels på grund av negativa miljöeffekter i produktionslandet, men också på grund av hälsomässiga skäl (högt innehåll av mättat fett, speciellt palmitinsyra). I syfte att klargöra intaget av palmolja och palmitinsyra i Sverige och det vetenskapliga kunskapsläget för deras hälsomässiga effekter, genomförde SNF under 2014 utredningsprojektet “Hälsomässiga effekter av palmolja – från vetenskap till folkhälsa“.

Rapportens övergripande slutsats är att det, enligt det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget och enligt de senaste undersökningarna rörande svenska befolkningens matvanor, inte finns belägg för att ett utbyte av palmolja mot ett annat mättat fett med liknande tekniska och sensoriska egenskaper skulle ge en folkhälsovinst i Sverige. Istället för att fokusera på intaget av palmitinsyra eller andra enskilda mättade fettsyror bör man, i enlighet med NNR 2012, se till kosten i sin helhet och begränsa det totala intaget av mättade fettsyror, till förmån för fleromättade fettsyror.

Länk till rapporten (PDF) >>

En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finner ni här >>

Några vanliga frågor och svar om palmolja baserat på rapporten finns här >>

A popular scientific abstract of the report in english is available here >>

Förtydligande angående SNF:s palmoljerapport 2017-03-25 >>

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063