Palmoljerapport 2014

Mättat fett har flera önskvärda tekniska egenskaper, bl.a. står det väl emot oxidation och har önskvärda smakegenskaper. När transfetters negativa inverkan på vår hälsa dokumenterades ersattes dessa i många fall med palmolja, vilket innebar att användningen av palmolja ökade markant. Palmolja är idag en billig och lättillgänglig källa till mättat fett vilket gör att den har en utbredd användning inom livsmedelsindustrin. Användning av palmolja i livsmedel har dock ifrågasatts dels på grund av negativa miljöeffekter i produktionslandet, men också på grund av hälsomässiga skäl (högt innehåll av mättat fett, speciellt palmitinsyra). I syfte att klargöra intaget av palmolja och palmitinsyra i Sverige och det vetenskapliga kunskapsläget för deras hälsomässiga effekter, genomförde SNF under 2014 utredningsprojektet “Hälsomässiga effekter av palmolja – från vetenskap till folkhälsa“.

Rapportens övergripande slutsats är att det, enligt det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget och enligt de senaste undersökningarna rörande svenska befolkningens matvanor, inte finns belägg för att ett utbyte av palmolja mot ett annat mättat fett med liknande tekniska och sensoriska egenskaper skulle ge en folkhälsovinst i Sverige. Istället för att fokusera på intaget av palmitinsyra eller andra enskilda mättade fettsyror bör man, i enlighet med NNR 2012, se till kosten i sin helhet och begränsa det totala intaget av mättade fettsyror, till förmån för fleromättade fettsyror.

Länk till rapporten (PDF) >>

En populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten finner ni här >>

Några vanliga frågor och svar om palmolja baserat på rapporten finns här >>

A popular scientific abstract of the report in english is available here >>

Förtydligande angående SNF:s palmoljerapport 2017-03-25 >>

Nyheter/Aktuellt

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med mer information och program >>

Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition.

Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v