Förteckning över temanummer från SNF-konferenser 1974-2001

2001 Probiotics and prebiotics – scientific evidence in humans as a basis for health claims, Scand J Nutr/Näringsforskning 2001;45:8-27 och 57-85, 88.

2000 Aptit & mättnad. Scand J Nutr/Näringsforskning 2000;44:93 och 98-122.

1999 Mat och näring på äldre dar. Scand J Nutr/Näringsforskning 1999;43:1 och 13-31.

1997 Skandinavisk ungdom inför 2000-talet. Vad betyder mat, fysisk aktivitet och livsstil för hälsan? Scand J Nutr/Näringsforskning 1998;42:1 och 10-43.

1997 Aktuellt om kolhydrater – med fokus på rekommendationer, fetma, tandhälsa och havre. Scand J Nutr/Näringsforskning 1997;41:149 och 161-180.

1996 Kost & immunitet. Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1996;40:117-31.

1995 Kolhydrater – mer än halva födan. Scand J Nutr/Näringsforskning 1996;40:1 och 22-45.

1994 Mineraler och spårämnen – från mat eller tabletter? Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1995;38:1 och 5-44.

1993 Vitaminer och antioxidantia – behövs kosttillskott? Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1994;38:49 och 67-101.

1991 Protein till friska och sjuka. Om forskning och rekommendationer. Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1992; 36:45-81.

1990 Människans energiomsättning. Aktuella frågeställningar och metodologiska problem. Arr. i samråd med Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för näringslära, Näringsforskning 1991;35:42-60

1989 Dietary Fats – the Sensible Choice. Background and practical applications. Näringsforskning 1990; 34:42-82.

1987 Barnens mat – de vuxnas hälsa, Näringsforskning 1988;32:41-86.

1986 Vad är optimalt kalciumintag? Näringsforskning 1987;31:42-53.

1983 Salt och blodtryck, Näringsforskning 1984; 28:38-71.

1979 Kost – Hälsa – Ekonomi, Näringsforskning 1980; 24:1-40.

1977 Livsmedelspolitik och livsmedelskonsumtion, Arr. i samråd med Socialstyrelsen och Livsmedelsindustrin, Näringsforskning 1978;22:31-84.

1976 Näringsfysiologi och marknadsföring, Näringsforskning 1977;21:47-82.

1975 Är läkarnas utbildning i näringslära anpassad till deras roll i kostdebatten? Näringsforskning 1976; 20:1-28.

1974 Förebyggande av järnbrist genom bättre kost, Näringsforskning 1975;1:2-82.

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063