Förteckning över temanummer från SNF-konferenser 1974-2001

2001 Probiotics and prebiotics – scientific evidence in humans as a basis for health claims, Scand J Nutr/Näringsforskning 2001;45:8-27 och 57-85, 88.

2000 Aptit & mättnad. Scand J Nutr/Näringsforskning 2000;44:93 och 98-122.

1999 Mat och näring på äldre dar. Scand J Nutr/Näringsforskning 1999;43:1 och 13-31.

1997 Skandinavisk ungdom inför 2000-talet. Vad betyder mat, fysisk aktivitet och livsstil för hälsan? Scand J Nutr/Näringsforskning 1998;42:1 och 10-43.

1997 Aktuellt om kolhydrater – med fokus på rekommendationer, fetma, tandhälsa och havre. Scand J Nutr/Näringsforskning 1997;41:149 och 161-180.

1996 Kost & immunitet. Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1996;40:117-31.

1995 Kolhydrater – mer än halva födan. Scand J Nutr/Näringsforskning 1996;40:1 och 22-45.

1994 Mineraler och spårämnen – från mat eller tabletter? Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1995;38:1 och 5-44.

1993 Vitaminer och antioxidantia – behövs kosttillskott? Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, och Svenska Läkaresällskapets sektion för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1994;38:49 och 67-101.

1991 Protein till friska och sjuka. Om forskning och rekommendationer. Samarrangerat med Kungl. Vetenskapsakadmiens Nationalkommitté för näringslära, Scand J Nutr/Näringsforskning 1992; 36:45-81.

1990 Människans energiomsättning. Aktuella frågeställningar och metodologiska problem. Arr. i samråd med Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för näringslära, Näringsforskning 1991;35:42-60

1989 Dietary Fats – the Sensible Choice. Background and practical applications. Näringsforskning 1990; 34:42-82.

1987 Barnens mat – de vuxnas hälsa, Näringsforskning 1988;32:41-86.

1986 Vad är optimalt kalciumintag? Näringsforskning 1987;31:42-53.

1983 Salt och blodtryck, Näringsforskning 1984; 28:38-71.

1979 Kost – Hälsa – Ekonomi, Näringsforskning 1980; 24:1-40.

1977 Livsmedelspolitik och livsmedelskonsumtion, Arr. i samråd med Socialstyrelsen och Livsmedelsindustrin, Näringsforskning 1978;22:31-84.

1976 Näringsfysiologi och marknadsföring, Näringsforskning 1977;21:47-82.

1975 Är läkarnas utbildning i näringslära anpassad till deras roll i kostdebatten? Näringsforskning 1976; 20:1-28.

1974 Förebyggande av järnbrist genom bättre kost, Näringsforskning 1975;1:2-82.

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063