Medlemmar

Juridiska personer kan vara medlemmar i SNF.

SNF tillhandahåller vetenskapligt baserat kunskapsunderlag inom området mat-hälsa.

SNF erbjuder tillfällen till dialog och kunskapsutbyte med aktörer inom olika samhällsområden; forskning, myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv.

Genom medlemskapet bidrar företaget till SNF:s hela verksamhet, se ovan. Medlemskap i SNF är därmed ett sätt för företagen att ta sitt samhällsansvar (CSR).

I medlemskapet ingår möjlighet att vända sig till SNF:s kansli för diskussion avseende nutritionella och vetenskapliga frågor.

Representanter från medlemsföretagen erhåller reducerad deltagaravgift på konferenser och andra aktiviteter som SNF arrangerar.

Följande företag och organisationer stödjer SNF:s verksamhet:

Arla Foods AB
Aventure AB
Bergendahls Food
Caldic Ingedients Sweden AB
Coca-Cola AB
Coop Sverige AB
Dagab Inköp & Logistik AB
Di Luca & Di Luca AB
Fazer Bageri AB
Kött & Charkföretagen
Lantmännen ek för
Livsmedelsföretagen
Nordic Sugar A/S
Oatly AB
Orkla Foods Sverige AB
Semper AB
Svensk Dagligvaruhandel
Sveriges Bryggerier AB
Swedish Oat Fiber AB
Viktväktarna AB

Huvudmännen har årligen ett ordinarie möte i april. Nästa ordinarie huvudmannamöte äger rum den 22 april 2021.

Nyheter/Aktuellt

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:

 

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063