SNF:s tidigare vd, professor Nils-Georg Asp, gick bort den 1 juni 2012. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara för hans familj utan även för alla oss som fick glädjen att arbeta tillsammans med honom och för hela nutritionsvärlden.

Som legitimerad läkare och docent i medicinisk och fysiologisk kemi bedrev Nils-Georg Asp fr o m 1972 sin forskning vid avdelningen för industriell näringslära vid Kemicentrum, Lunds universitet. 1980 blev han professor i livsmedelskemi. 1988 tog han över professuren i industriell näringslära, efter professor Arne Dahlqvist. Kombinationen av en bakgrund inom medicinen, en framgångsrik forskningskarriär inom livsmedelsområdet och uppdraget som vd för SNF Swedish Nutrition Foundation (1990-2009) gjorde Nils-Georg Asp till en helt unik tillgång för både nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen.

I sitt avhandlingsarbete studerade Nils-Georg Asp laktas i tunntarmen. Han bidrog bland annat till utvecklingen av enzymatiska processer där man i industriell skala kunde bryta ner laktas till enkla sockerarter och till att karakterisera enzymrubbningen vid en mycket sällsynt form av laktasbrist som föreligger redan vid födseln. Hans forskningsområde vid avdelningen för industriell näringslära omfattade studier av hur värmebehandling påverkar livsmedels näringsvärde, utveckling av analysmetoder för kostfiber i livsmedel och studier av kostfibers fysiologiska effekter. Inom fiberområdet var Nils-Georg Asp en av världens främsta experter. Hans stora och tidiga engagemang för samverkan mellan akademin och livsmedelsbranschen var helt avgörande för att Sverige som första land i världen redan 1990 kunde införa ett regelverk (egenåtgärdsprogram) för hälsopåståenden om livsmedel. För både sin forskning och för arbetet med hälsopåståenden blev professor Nils-Georg Asp känd och erkänd långt utanför Sveriges gränser.

Nils-Georg Asp var en varm och omtänksam chef, kollega och mentor för många. Han såg alltid möjligheter framför problem och engagemanget för vetenskapen och nutritionen var alltid stort. Han levde hela vägen fram efter devisen “the show must go on”. Vi kan alla hedra Nils-Georg Asps minne genom att fortsätta vårt arbete för nutritionsforskningens framsteg och spridning av de kunskaper denna forskning ger.

Nils-Georg Asp var vd för SNF Swedish Nutrition Foundation (1990-2009) och redaktör för tidskrifterna Scandinavian Journal of Food & Nutrition (2006-2007) och Food & Nutrition Research (2008-2011).

/Susanne Bryngelsson, 11 juni 2012

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063