Svensk Nutritionsforskning 2011 ± 50 år
i Nordisk Nutrition

I årets fjärde nummer av Nordisk Nutrition finns ett referat från jubileumssymposiet och presentation av viktiga milstolpar inom nutritionsområdet de gångna femtio åren. Du får också lära känna mottagaren av SNF:s jubileumspris och läsa mer om tre viktiga frågor för framtidens nutritionsforskning; ”Hur samspelar maten och generna?”, ”Hur påverkar barnets mat den vuxnes hälsa?” och ”Hur ser god mat för äldre ut?”. Vi sammanfattar svaren på en enkät med frågor om mat och hälsa som SNF under året skickat till de politiska partierna och belyser fyra utmaningar för den svenska nutritionsforskningen.

Innehållsförteckning Nordisk Nutrition nr 4, 2011 >>

Beställ ditt exemplar genom att maila info@nordisknutrition.se.

I en jubileumsbilaga kan du läsa om SNF:s etablering och utveckling under de första femtio åren. Jubileumsbilagan har möjliggjorts genom ett extra bidrag från ett flertal av våra medlemmar. Tack!

Du kan också läsa mer på följande länkar:

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063