SNF 50 år

SNF firar 50 år 

Jubileumssymposium 12 oktober, Lund

Mer information

Program

Anmälan

 

MilstolparViktiga milstolpar de gångna femtio åren 

– hjälp oss minnas!

Framgångssagor där resultat från det vidsträckta forskningområdet nutritionsforskning varit av stor betydelse för utvecklingen de senaste femtio åren kan bidra till diskussionen om framtiden. Du som har förslag på forskningsresultat, händelser, produkter eller processer relaterade till svensk nutritionsforskning, som har varit viktiga för folkhälsan och samhället under de gångna femtio åren är välkommen att framföra dina förslag till SNF. Läs mer >>

Pris till yngre nutritionsforskare 

– var med och nominera!

Nutritionsforskning lägger grunden för en god folkhälsa. Det är därför viktigt att stimulera och uppmuntra forskare som har bidragit eller kan förväntas bidra till viktiga framsteg inom detta område. När SNF Swedish Nutrition Foundation i år firar 50 år vill vi därför dela ut ett jubileumspris till någon yngre forskare, med sådan potential. Läs mer >>

Synliggörande av de politiska partiernas syn på mat och hälsa

När vi under vårt jubileumsår sätter nutritionsfrågor i fokus vill vi också passa på att synliggöra hur de politiska partierna i Sveriges riksdag ser på frågor relaterade till mat och hälsa, och på nutritionsforskningen i synnerhet. Vi har därför ställt ett antal frågor till partierna. Svaren kommer att sammanställas och publiceras i Nordisk Nutrition (nr 4, 2011). Läs mer >>

 

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063