Frågor till de politiska partierna

När SNF i år firar 50 år genomför vi ett antal aktiviteter i syfte att synliggöra och tydliggöra nutritionsforskningens betydelse för folkhälsan och samhället. Vi vill också synliggöra hur de politiska partierna i Sveriges riksdag ser på frågor relaterade till mat och hälsa, och på nutritionsforskningen i synnerhet. Vi har därför ställt ett antal frågor till partierna. Svaren kommer att sammanställas och publiceras i Nordisk Nutrition (nr 4, 2011).

SNF har ställt följande frågor till partierna:

  • Vilka tre mat- och hälsorelaterade frågor tycker ditt parti är de mest angelägna?
  • Vilka politiska åtgärder föreslår ditt parti när det gäller de prioriterade frågorna?
  • Vilka satsningar vill ditt parti göra på forskning inom området mat och hälsa?
  • Vilken avvägning vill ditt parti göra mellan grundläggande forskning och tillämpad forskning?
  • Vilket departement och vilken minister bör enligt ditt parti ha huvudansvaret för frågor relaterade till mat och hälsa, och forskningen inom detta område?
  • Vilken forskningsfinansiär bör enligt ditt parti ha huvudansvaret för satsningar på forskning relaterad till mat och hälsa?
  • Hur anser ditt parti att olika forskningsfinansiärers verksamhet inom området mat och hälsa kan samordnas?
  • Är den nuvarande verksamheten på myndighetsnivå rätt uppbyggd och ansvaret mellan myndigheter rätt fördelat? Om inte, vilka förändringar vill ditt parti genomföra?
  • Ytterligare förslag och/eller kommentarer från ditt parti gällande området mat och hälsa?

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063