Jubileumspris

SNF:s jubileumspris tilldelades docent Bethany van Guelpen, Umeå universitet.

Priset, som delades ut i samband med SNF:s 50-årsjubileum den 12 oktober, har tilldelats Bethany för att hon visat stort engagemang för nutritionsforskningen och dess utveckling.

SNF:s forskningsnämnd motiverar beslutet med att “Bethany Van Guelpen är bland de nominerade mest meriterad, har flest publikationer, har en bred human nutrition som bakgrund, har visat tydligt ledarskap och har en klar forskningsplan för framtiden.”

Prissumman är 50 000 kr.

I nomineringen framhölls följande motivering:

“Fokus för Bethanys forskning är kostens betydelse för hälsan. Grunden har varit epidemiologiska studier baserade på de stora och högkvalitativa databaserna i Umeå. Hälsoutfallet har inkluderat cancer, hjärtinfarkt och slaganfall.”

”Vi har länge varit imponerade av Bethany för hennes vetenskapliga skärpa, initiativrikedom och självständighet, och hur hon med stor noggrannhet genomfört alla de vetenskapliga projekt som hon tagit sig an.”

Priset utlystes under våren 2011, med en öppen nomineringsperiod fram till den 1 juni 2011. Vid nomineringsperiodens slut hade 10 nomineringar inkommit. Som yngre forskare räknades forskare som har avlagt doktorsexamen högst fem år före och senast samma dag som sista nomineringsdagen och vara yrkesverksam vid någon svensk universitets- eller högskoleinstitution. Särskilda skäl till avbrott i aktiv forskningstid som föräldraledighet eller sjukdom kan anses vara avräkningsbar tid.

 

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063