Jubileumssymposium SNF 50 år

12 oktober 2011
Edison Park Konferens, Emdalavägen 16, Lund

Svensk nutritionsforskning 2011 ± 50 år

9.00 – 9.30 REGISTRERING – KAFFE (montrar)

9.30 – 9.45 Välkommen och inledning
Annika Åhnberg, styrelseordförande, SNF
Susanne Bryngelsson, vd, SNF
Ingvar Bosaeus, vetenskaplig företrädare, SNF

9.50 – 10.35 Forskning om mat och hälsa – behövs det?
Jari Latvanen, vd, Findus Norden, Bjuv
Jan Movitz, stf gd, Livsmedelsverket, Uppsala
Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

10.40 – 11.00 Samverkan mellan akademi och livsmedelsbranschen – behövs det?
Ib Knudsen, fd institutchef, Fødevarestyrelsen och fd president, ILSI Europe Scientific Advisory Committee, Værløse, Danmark

11.00 – 11.15 PAUS / KAFFE

11.15 – 11.45 Vad har vi lärt av forskning om mat och hälsa? Viktiga milstolpar.
Åke Bruce, professor emeritus, fd Livsmedelsverket, Uppsala

11.50 – 13.00 Viktiga frågor för framtidens forskning om mat och hälsa

Hur samspelar maten och generna?
Marju Orho-Melander, professor, Diabetes och Kardiovaskulär sjukdom, Genetisk epidemiologi, Lunds universitet

Hur påverkar barnets mat den vuxnes hälsa?
Magnus Domellöf, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå universitet

Hur ser god mat ut för äldre?
Elisabet Rothenberg, Dietist, Med dr, Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

13.00 – 14.00 LUNCH (montrar)

14.00 – 14.40 Svensk nutritionsforskning i ett internationellt perspektiv – styrkor och utmaningar.
Per Åman, professor, Institutionen för Livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala
Robert Brummer, professor, Fakultet Medicin och Hälsa, Hälsoakademin, Örebro universitet

14.45 – 15.15 Vilken nytta och vilka behov har livsmedelsbranschen av forskning om mat och hälsa?
Ingmar Börjesson, forskningschef, Lantmännen R&D, Stockholm
Christina Karlsson, Health Manager, ICA Sverige AB, Solna

15.20 – 15.30 Prisutdelning – pris till yngre nutritionsforskare

15.30 – 16.00 PAUS /KAFFE (montrar)

16.00 – 16.15 Hur tänker viktiga samhällsaktörer om mat och hälsa? – presentation av intressentundersökning genomförd av Gullers.
Latifa Lindberg, Nordic Nutrition Manager, Unilever Sverige AB, Solna

16.20 – 16.35 Riksdagspartiernas syn på området mat och hälsa – presentation av enkät från SNF
Susanne Bryngelsson och Nina Jansson, SNF

16.40 – 17.40 Paneldiskussion: Nästa femtio år – nutritionsforskningens framtid.

Moderator: Annika Åhnberg

Panel
Pia Lindeskog
, chef för avd för levnadsvanor och livsmiljö, Folkhälsoinstitutet, Stockholm,
Erland Hjelmquist
, huvudsekreterare, FAS, Stockholm,
Anna Ledin
, huvudsekreterare, Formas, Stockholm, 
Agneta Dreber
, vd, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm,
Robert Brummer
,
Ib Knudsen

17.40 – 19.00 MINGELBUFFÉ (montrar)

Anmälan

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063