Jubileumssymposium SNF 50 år

12 oktober 2011
Edison Park Konferens, Emdalavägen 16, Lund

Svensk nutritionsforskning 2011 ± 50 år

9.00 – 9.30 REGISTRERING – KAFFE (montrar)

9.30 – 9.45 Välkommen och inledning
Annika Åhnberg, styrelseordförande, SNF
Susanne Bryngelsson, vd, SNF
Ingvar Bosaeus, vetenskaplig företrädare, SNF

9.50 – 10.35 Forskning om mat och hälsa – behövs det?
Jari Latvanen, vd, Findus Norden, Bjuv
Jan Movitz, stf gd, Livsmedelsverket, Uppsala
Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

10.40 – 11.00 Samverkan mellan akademi och livsmedelsbranschen – behövs det?
Ib Knudsen, fd institutchef, Fødevarestyrelsen och fd president, ILSI Europe Scientific Advisory Committee, Værløse, Danmark

11.00 – 11.15 PAUS / KAFFE

11.15 – 11.45 Vad har vi lärt av forskning om mat och hälsa? Viktiga milstolpar.
Åke Bruce, professor emeritus, fd Livsmedelsverket, Uppsala

11.50 – 13.00 Viktiga frågor för framtidens forskning om mat och hälsa

Hur samspelar maten och generna?
Marju Orho-Melander, professor, Diabetes och Kardiovaskulär sjukdom, Genetisk epidemiologi, Lunds universitet

Hur påverkar barnets mat den vuxnes hälsa?
Magnus Domellöf, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå universitet

Hur ser god mat ut för äldre?
Elisabet Rothenberg, Dietist, Med dr, Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

13.00 – 14.00 LUNCH (montrar)

14.00 – 14.40 Svensk nutritionsforskning i ett internationellt perspektiv – styrkor och utmaningar.
Per Åman, professor, Institutionen för Livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala
Robert Brummer, professor, Fakultet Medicin och Hälsa, Hälsoakademin, Örebro universitet

14.45 – 15.15 Vilken nytta och vilka behov har livsmedelsbranschen av forskning om mat och hälsa?
Ingmar Börjesson, forskningschef, Lantmännen R&D, Stockholm
Christina Karlsson, Health Manager, ICA Sverige AB, Solna

15.20 – 15.30 Prisutdelning – pris till yngre nutritionsforskare

15.30 – 16.00 PAUS /KAFFE (montrar)

16.00 – 16.15 Hur tänker viktiga samhällsaktörer om mat och hälsa? – presentation av intressentundersökning genomförd av Gullers.
Latifa Lindberg, Nordic Nutrition Manager, Unilever Sverige AB, Solna

16.20 – 16.35 Riksdagspartiernas syn på området mat och hälsa – presentation av enkät från SNF
Susanne Bryngelsson och Nina Jansson, SNF

16.40 – 17.40 Paneldiskussion: Nästa femtio år – nutritionsforskningens framtid.

Moderator: Annika Åhnberg

Panel
Pia Lindeskog
, chef för avd för levnadsvanor och livsmiljö, Folkhälsoinstitutet, Stockholm,
Erland Hjelmquist
, huvudsekreterare, FAS, Stockholm,
Anna Ledin
, huvudsekreterare, Formas, Stockholm, 
Agneta Dreber
, vd, Livsmedelsföretagen (Li), Stockholm,
Robert Brummer
,
Ib Knudsen

17.40 – 19.00 MINGELBUFFÉ (montrar)

Anmälan

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063