Utbildningsdag om närings- och hälsopåståenden

Hälsosamma budskap om mat – hur gör man rätt?

2 oktober 2012, kl 10.00 – 16.30, Stockholm

Sedan den 1 juli 2007 regleras användningen av närings- och hälsopåståenden om livsmedel av en EU-förordning. Efter lång väntan har flera viktiga steg mot en tydligare lagstiftning  nyligen tagits och ytterligare steg kommer att tas under 2012. I maj publicerades den positiva ”artikel 13.1-listan” med cirka 200 tillåtna allmänna (generiska) funktionspåståenden och i september publiceras branschstödets handbok om närings- och hälsopåståenden.

Närings- och hälsopåståenden erbjuder möjligheter att profilera företaget och dess varumärken, och att hjälpa konsumenten att göra hälsosamma val. För att få den önskade effekten, på både lång och kort sikt, är det dock viktigt att beslutet att använda närings- och hälsopåståenden baseras på god kunskap om förordningens regler och efter beaktande av många olika aspekter. Under hösten 2012 upphör möjligheten för företagen att använda vissa hälsopåståenden under eget ansvar, vilket ytterligare ökar betydelsen av att känna till vilka påståenden som godkänts och under vilka villkor dessa påståenden får användas.

Under utbildningsdagen presenteras gällande regler för användningen av närings- och hälsopåståenden om livsmedel, samt tolkningar och förtydliganden av dessa regler från såväl myndigheter som branschstödet.

Medverkar gör bl a representanter från Livsmedelsverket, Konsumentverket, Läkemedelsverket.

Fullständigt program och mer information kommer inom kort!

Program                    Anmälan

Läs mer om branschstödet och om den nyligen publicerade 13.1-listan på hälsopåståenden.se >>

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063