Forskningsnämnd

Forskningsnämnden utgör ett nätverk och forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom olika nutritionsrelaterade forskningsdiscipliner. Forskningsnämnden ska handlägga vetenskapliga frågor av betydelse för SNF:s verksamhet. Forskningsnämnden är rådgivande för SNF:s verksamhet.

Agneta Andersson, docent, Uppsala universitet

Katarina Bälter, professor, Mälardalens högskola, Västerås

Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet

Lars Ellegård, docent, Göteborgs universitet

Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet

Ingrid Larsson, medicine doktor, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Peter Lingström, professor, Göteborgs universitet

Åse Lundh, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Margareta Nyman, professor, LTH, Lunds universitet

Martina Persson, docent, Karolinska Institutet, Stockholm

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Christina West, docent, Umeå universitet

Cornelia Witthöft, professor, Linnéuniversitetet

Åsa Öström, professor, Örebro universitet, Grythyttan

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med mer information och program >>

Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition.

Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v