Forskningsnämnd

Forskningsnämnden utgör ett nätverk och forum för kunskapsutbyte mellan forskare inom olika nutritionsrelaterade forskningsdiscipliner. Forskningsnämnden ska handlägga vetenskapliga frågor av betydelse för SNF:s verksamhet. Forskningsnämnden är rådgivande för SNF:s verksamhet.

Agneta Andersson, docent, Uppsala universitet

Katarina Bälter, professor, Mälardalens högskola, Västerås

Tommy Cederholm, professor, Uppsala universitet

Lars Ellegård, docent, Göteborgs universitet

Christel Larsson, professor, Göteborgs universitet

Ingrid Larsson, medicine doktor, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Peter Lingström, professor, Göteborgs universitet

Åse Lundh, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Margareta Nyman, professor, LTH, Lunds universitet

Martina Persson, docent, Karolinska Institutet, Stockholm

Ann-Sofie Sandberg, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Christina West, docent, Umeå universitet

Cornelia Witthöft, professor, Linnéuniversitetet

Åsa Öström, professor, Örebro universitet, Grythyttan

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

Örebro universitet Enterprise (ÖUE) driver och förvaltar nutritionsfakta.se (nuf) och Food & Nutrition Research (FNR) åt SNF t.o.m. 31 juli 2022.
Därefter överlåter SNF, från och med den 1 augusti 2022, nuf och FNR till ÖUE.

Mer information >>

 

Sunday 15 November 2020

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer. Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och […]

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063