SNF:s policy för personuppgifter och integritetspolicy

Denna policy gäller för organisationen SNF Swedish Nutrition Foundation (SNF) samt de webbplatser som organisationen SNF driver: snf.ideon.se, nutritionsfakta.se, halsopastaenden.se och nordisknutrition.se.

Vilken information vi samlar in

SNF samlar in uppgifter om bland annat IP-nummer, typ av enhet, besökta sidor med mera när någon besöker någon av våra webbplatser. Syftet med SNF:s behandling av uppgifterna är att vidareutveckla SNF:s tjänster på webben. Uppgifterna kan komma att behandlas i tredje land och/eller av underleverantörer. SNF kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Genom att använda SNF:s webbplats eller kontakta SNF samtycker du till att SNF behandlar dina personuppgifter enligt det föregående.

SNF upprätthåller den högsta nivån av respekt för integriteten avseende alla personer som är i kontakt med oss. För att främja vårt engagemang för att upprätthålla dina rättigheter, har vi utvecklat denna Integritetspolicy för att vägleda vår personal om hur vi använder din personliga information. Denna policy kan uppdateras från tid till annan.

SNF samlar in och använder personlig information från intressenter/kunder/besökare som inkluderar: belopp, adress, telefonnummer, kommentarer, intressenter/kunder/besökare och e-postadress. Skattelagstiftningen i Sverige kräver att SNF registrerar storleken på ekonomiska transaktioner.

Hur vi använder informationen

SNF kommer aldrig att publicera, sälja, byta, hyra eller sprida namn (såvida de inte har getts just för offentliggörande), e-post, postadresser eller telefonnummer till våra intressenter/kunder/besökare.

SNF kommer att använda intressenter/kunder/besökares kontaktinformation (e-post, telefonnummer och adress) för dessa ändamål:

  • Ge kvitton för beställningar av tidskrifter, konferenser och andra tjänster och varor som säljs genom SNF.
  • Tacka intressenter/kunder/besökare för bidrag.
  • Informera intressenter/kunder/besökare om aktiviteter för SNF
  • Intern analys och registrering
  • Eventuell rapportering till berörda myndigheter
  • Kontakta intressenter/kunder/besökare om ändringar i denna policy

Anonymiserad information kan användas för marknadsföringsaktiviteter. Kommentarer som ges i intressenter/kunder/besökarens formulär publiceras i offentliga listor och får användas i reklam medan synpunkter som skickas till oss via e-post eller telefon hålls konfidentiella.

Rensningsrutiner

Kontroll och rensning sker i oktober varje år.

Backup av all data görs i egna lokaler samt i datacenter i Europa.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller om du vill veta vilken information vi har lagrat eller om du vill bli borttagen från våra register, vänligen e-posta info@snf.ideon.se eller skriv till: SNF Swedish Nutrition Foundation, Ideon Science Park, 223 70 Lund.

 

 

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063