Styrelse

Ordförande: Annika Åhnberg

Angela Everbäck, Marketing Manager, Nordic Sugar, Köpenhamn

Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef, Arla Foods Sverige AB

Anders Högberg, Nutrition & Health Manager, Orkla, Oslo

Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen, Malmö

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen, Stockholm

Marie Alminger, bitr professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Robert Brummer, professor och vice rektor, Örebro universitet

Åke Nilsson, professor, Universitetssjukhuset i Lund

Marju Orho Melander, professor, Lunds universitet, Malmö

 

 

 

 

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med mer information och program >>

Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition.

Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v