Vision och verksamhetsidé

 

Vision

Ett samhälle där alla har tillgång till vetenskapligt baserad kunskap om hälsosamma och hållbara matvanor.

Verksamhetsidé

SNF tillgängliggör nutritionsforskning för ökad kunskap, en evidensbaserad samhällsdiskussion och fler innovationer inom området mat-hälsa – för en god folkhälsa

Strategier

SNF uppfyller verksamhetsidén genom följande strategier, som säkerställer att verksamheten har hög kvalitet, trovärdighet och relevans:

  • SNF eftersträvar en bred krets av medlemmar och samverkanspartners, bestående av såväl kommersiella som icke kommersiella aktörer, representerande alla delar av och alla led inom livsmedelskedjan/-systemet och tillhörande forsknings- och innovationssystem, samt offentlig sektor.
  • SNF upprätthåller och engagerar ett unikt forskarnätverk med ledande forskare inom livsmedels- och nutritionsforskningen, representerande alla för SNF relevanta forskningsinriktningar.
  • SNF upprätthåller och verkar genom öppna och lättillgängliga kommunikationskanaler, framförallt nutritionsfakta.se.
  • SNF erbjuder en plattform för samverkan och kunskapsutbyte.
  • SNF har ett kansli med hög vetenskaplig kompetens.
  • SNF:s verksamhet är neutral i relation till såväl olika kommersiella intressen som forskningsinriktningar.
  • SNF:s verksamhet är transparent med avseende på riktlinjer och finansiering.

 

Nyheter/Aktuellt

Tack för oss!

Efter många fantastiska och roliga år med SNF Swedish Nutrition Foundation, är det dags att säga tack för oss.

Mer information >>

 

Wednesday 19 June 2019

Ny förvaltning av nutritionsfakta.se och Food & Nutrition Research

SNF Swedish Nutrition Foundation har avtalat med Örebro universitet Uppdrag AB (ORU Uppdrag AB) om att ORU Uppdrag AB förvaltar webbportalen nutritionsfakta.se och den vetenskapliga tidskriften Food & Nutrition Research, för en treårsperiod fr o m den 1 augusti 2019.

Mer information >>

 

Wednesday 13 June 2018

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm Inbjudan med mer information och program >> Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition. Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063