Vision och verksamhetsidé

 

Vision

Ett samhälle där alla har tillgång till vetenskapligt baserad kunskap om hälsosamma och hållbara matvanor.

Verksamhetsidé

SNF tillgängliggör nutritionsforskning för ökad kunskap, en evidensbaserad samhällsdiskussion och fler innovationer inom området mat-hälsa – för en god folkhälsa

Strategier

SNF uppfyller verksamhetsidén genom följande strategier, som säkerställer att verksamheten har hög kvalitet, trovärdighet och relevans:

  • SNF eftersträvar en bred krets av medlemmar och samverkanspartners, bestående av såväl kommersiella som icke kommersiella aktörer, representerande alla delar av och alla led inom livsmedelskedjan/-systemet och tillhörande forsknings- och innovationssystem, samt offentlig sektor.
  • SNF upprätthåller och engagerar ett unikt forskarnätverk med ledande forskare inom livsmedels- och nutritionsforskningen, representerande alla för SNF relevanta forskningsinriktningar.
  • SNF upprätthåller och verkar genom öppna och lättillgängliga kommunikationskanaler, framförallt nutritionsfakta.se.
  • SNF erbjuder en plattform för samverkan och kunskapsutbyte.
  • SNF har ett kansli med hög vetenskaplig kompetens.
  • SNF:s verksamhet är neutral i relation till såväl olika kommersiella intressen som forskningsinriktningar.
  • SNF:s verksamhet är transparent med avseende på riktlinjer och finansiering.

 

Nyheter/Aktuellt

Konferens om “Matallergi”

11 oktober 2018, Stockholm

Inbjudan med mer information och program >>

Företag och organisationer välkomnas att medverka vid konferensen som utställare eller sponsor, eller att annonsera i temanummer i Nordisk Nutrition.

Information om annonsering och utställarpaket >>

Mer information >>

 

Tuesday 15 May 2018

“Klinisk nutrition” tema i Nordisk Nutrition

Mer information >>

 

Wednesday 14 February 2018

Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

Ett seminarium om samverkan för kunskap om mat-hälsa 26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Lund

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Ideon Science Park 223 70 Lund
Telefon 046-286 2282 info@snf.ideon.se www.snf.ideon.se
Org.nr 817600-7063
Besök Scheelev. 17 Beta 5, 3v