Vision och verksamhetsidé

 

Vision

Ett samhälle där alla har tillgång till vetenskapligt baserad kunskap om hälsosamma och hållbara matvanor.

Verksamhetsidé

SNF tillgängliggör nutritionsforskning för ökad kunskap, en evidensbaserad samhällsdiskussion och fler innovationer inom området mat-hälsa – för en god folkhälsa

Strategier

SNF uppfyller verksamhetsidén genom följande strategier, som säkerställer att verksamheten har hög kvalitet, trovärdighet och relevans:

  • SNF eftersträvar en bred krets av medlemmar och samverkanspartners, bestående av såväl kommersiella som icke kommersiella aktörer, representerande alla delar av och alla led inom livsmedelskedjan/-systemet och tillhörande forsknings- och innovationssystem, samt offentlig sektor.
  • SNF upprätthåller och engagerar ett unikt forskarnätverk med ledande forskare inom livsmedels- och nutritionsforskningen, representerande alla för SNF relevanta forskningsinriktningar.
  • SNF upprätthåller och verkar genom öppna och lättillgängliga kommunikationskanaler, framförallt nutritionsfakta.se.
  • SNF erbjuder en plattform för samverkan och kunskapsutbyte.
  • SNF:s verksamhet är neutral i relation till såväl olika kommersiella intressen som forskningsinriktningar.
  • SNF:s verksamhet är transparent med avseende på riktlinjer och finansiering.

 

Nyheter/Aktuellt

Nu finns ett redaktionsråd och en referensgrupp tillsatta för nutritionsfakta.se

Det vetenskapliga redaktionsrådet har en rådgivande funktion och stödjer nutritionsfaktas redaktörer.

Medverkande:

Katarina Bälter, Mälardalens högskola, Västerås

Ulrika Ericsson, Lunds universitet

Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Göteborgs universitet

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

 

Referensgruppen bidrar till att så många delar som möjligt inom nutritionsområdet representeras genom att ge förslag på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara nya studier/rapporter som publicerats som vi kan uppmärksamma. Det kan även vara ämnen som referensgruppen får mycket frågor om och som Nutritionsfakta kan sammanfatta forskningsläget för.

Agneta Andersson, Uppsala universitet

Helena Björck, Axfood

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

Lars Ellegård, Göteborgs universitet

Ingemar Grön, Nordic Sugar

Charlotte Görman, Caldic Nordic

Frida Keane, Coca-Cola

Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel

Peter Lingström, Göteborgs universitet

Lovisa Martin Marais, Lantmännen

Ali Moazzami, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Karin Nileskog, Viktväktarna

Margareta Nyman, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Rebecka Pearsson, Orkla Foods

Ana Rascon, Aventure

Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Elin Vekka Johansson Boll, Arla Foods

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Kalmar

Åsa Öström, Örebro universitet, Grythyttan

 

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

SNF:s nya styrelse 2020

SNF har sedan huvudmannamötet i april ny styrelse med följande ledamöter:    

Mer information >>

 

Friday 21 August 2020

Ny chefredaktör för nutritionsfakta.se

Örebro universitet Enterprise AB (tidigare Uppdrag AB) har nu rekryterat en chefredaktör till nutritionsfakta.se.

Mer information >>

 

Thursday 20 August 2020

Ny och högre impact factor för FNR!

Den nya impact factorn för vår vetenskapliga tidskrift Food & Nutrition Research hamnade på 3.647 (år 2018 2.086). Impact factor mäts i antalet gånger en artikel blivit citerad.

Mer information >>

 

SNF Swedish Nutrition Foundation
Org.nr 817600-7063